„Když něco chceš, a je to pro Nejvyšší dobro tvé a všech ostatních, celý Vesmír se spojí, abys své přání uskutečnil.“

Paolo Coelho & Lucie M. Roučová

FIREMNÍ KONZULTACE

Když rozvíjíme sebe, rozvíjíme i svůj byznys, firmu, práci, vztahy. Nelze chtít rozvíjet svoje podnikání a míjet přitom sám sebe. V některých případech najdeme řešení daného tématu či problému v sobě a někdy se potřebujeme poradit s někým zvenku. Pokud řešení nevidíme sami, nebo stagnujeme, je v pořádku spojit se s někým, kdo nám pomůže podívat se na danou záležitost z jiného úhlu pohledu.

Spolupráce s konzultantem, chcete-li koučem může přinést nejen jiný úhel pohledu, ale i pochopení daných souvislostí ve firmě a možnost uvidět věci jinak - nově, firmu oživit a restartovat. Na firmu je potřeba nahlížet jako na živý organismus, kde vše souvisí se vším, je vzájemně propojené a na sobě závislé.

Témata, kterými se možná zabýváte:

 • nedaří se mi
 • stagnuji
 • práce mě nenaplňuje
 • cítím vyhoření
 • něco v mém pracovním kolektivu/firmě vázne
 • ztráta motivace
 • jak dál
 • napětí ve firmě
 • jsou lidé v mé firmě skutečně ti "praví"

OSOBNÍ ROZVOJ

Pocit štěstí, sounáležitosti, radosti ze života, vidění a cítění sama sebe, svého místa v rodině a tady na Zemi, ve společnosti, ale i vidění druhých lidí, to jsou hodnoty, vlastnosti, pocity, které jako by z dnešního světa mizely. Možná to nezačalo dnes, možná to začalo kdysi dávno, ale většina z nás to tak nyní pociťuje.
Často si říkáme, svět kolem nás se zbláznil, není takový jaký byl dřív nebo říkáme, jaký by měl svět být, ale KDO tvoří tento svět? Jsme to MY, každý z nás jednotlivě a přitom spolu. Když v životě jednáme ze strachu, srovnáváme se s druhými lidmi, nebo bojujeme o přežití, staví nás to do různých pozic a rolí:

 • abychom nad někým vyhráli
 • abychom někomu něco dokázali (rodina, přátelé, šéf, rodiče…)
 • protože “se to tak má”
 • protože MUSÍM
 • protože jsem jediný schopný/jediná schopná
 • protože NEVÍM, co jiného bych dělal/dělala
 • dělám to, i když to tak vůbec necítím
 • dělám to ze setrvačnosti

Někdy se dostaneme do “slepé uličky” a nevíme jak dál, nebo se nám v životě opakují různé nepříjemné situace, s něčím nedokážeme hnout, s něčím skončit nebo naopak něco začít. Prostě se ocitneme v bodě, kdy si sami nevíme rady, kdy potřebujeme pomoc zvenčí. Kouč, poradce, konzultant je tu právě proto.

Pracuji intuitivně a nechávám se “vést”. Prioritou je pro mě klient, jeho potřeba a jím zadané téma. Neexistuje žádná šablona, vzor ani mustr. Každý z nás je jedinečný, a každý v daný okamžik potřebuje něco jiného.
Nabízím nadhled a pochopení širších souvislostí, uvidění toho, co vše má na nás vliv. Koučování se zabývá přítomností a budoucností. Ano, s tím naprosto souhlasím. Zároveň jsem ale během své praxe zjistila, že někdy se v přítomnosti nepohneme dál, dokud se nepodíváme do minulosti. Protože mineme-li něco, co má na nás z minulosti velký vliv, je to jako bychom na starou ránu (příčinu) dávali pouze novou náplast. Má-li být změna v našem životě trvalá, je třeba podívat se znovu na ránu (příčinu) a uzdravit ji.

HLEDÁNÍ NOVÝCH CEST

Velký Mistr a učitel minulého století Osho řekl:

“Jedinou neměnnou věcí v životě, je změna sama.“

“A jedinou možnou cestou, kterou se lze vydat, je cesta do svého nitra.”

Až tam dojdeme, ocitneme se v bodě, ze kterého můžeme skutečně NOVĚ vyjít ven... MY, takoví, jací opravdu JSME, naplno s celým svým potenciálem, se svými dary a talenty, které jsme si sem do tohoto života přinesli.

Přejí nám všem ŠŤASTNOU CESTU.

CO NABÍZÍM

Pracuji jako kouč, osobní konzultant, poradce. Jen těžko se to dá shrnout do jednoho slova.

Ke klientovi, ať už je to firma či soukromá osoba, přistupuji individuálně a intuitivně. Nikdy dopředu nevím, jak bude sezení probíhat, protože všichni jsme jedineční a každý z nás si nese svůj osobní příběh, svůj potenciál.

Vnímám individuální potřeby každého klienta a vidím ho jako celek – tělo, duše, mysl, emoce... Pokud jen jednu z těchto částí vynecháváme, pokud jednu tuto svou část nežijeme, nejsme úplní, celí a tudíž nejsme šťastní.

Nabízím nadhled, skutečné naslouchání a slyšení i toho, co je skryto za slovy. Dar/schopnost vnímání širších souvislostí, které mají na nás vliv. Samozřejmostí je naprostá důvěra ve vás.

O mně

Lucie M. ROUČOVÁ


V každém okamžiku můžeme změnit svoje rozhodnutí, svůj názor, postoj, celý svůj život. V každém okamžiku máme možnost říct něčemu:
“ANO”, “NE”, “DOST”,“ JINAK”.

V naprosto KAŽDÉM OKAMŽIKU!

Jsme to my, kdo rozhodujeme o tom, jak náš život, vztahy, zdraví, práce či firma budou vypadat. Je to jen na nás.

Od útlého dětství jsem si kladla otázky typu... “Kdo jsem a proč tady jsem? Jaký má smysl žít? Jestli něco existuje po smrti a je-li náš osud předem určen.” Zajímal mě přesah pohledu na svět a na lidskou existenci, který jsem ve svém okolí vnímala, zajímal mě člověk jako takový. Proč jsme jací jsme?

Ve svém životě jsem vždy jasně cítila byznysový a i takzvaně sociální rozměr. Bylo ve mě buď a nebo. Vyzkoušela jsem si postupně oba dva tyto směry, prošla jsem světem obchodu a později i prací ve zdravotnictví, což mě velmi obohatilo. Nyní se tyto dva světy ve mě spojily. Ve světě sociálním/humanitním lze být praktický a byznysový a do světa byznysu lze zase vnést hodnoty lidskosti a sounáležitosti. Takové zdravé “spolu”.

Mojí velkou inspirací a učitelkou je Sofie Kalyani Sarras, která mě vede hlubokou cestou sebepoznání a díky které objevuji stále hlouběji a hlouběji KDO JSEM. Zároveň mě vede k poznání širších souvislostí o tom, co všechno má na můj život vliv. Dalšími inspirujícími lidmi v mém životě jsou moji rodiče. Jim patří můj dík za to, že mě neustále vedli k praktičnosti a řádu. Významnou osobností byl pro mne také Radvan Bahbouch jehož koučovací akademií jsem prošla. Ukázal mi, že to nejpodstatnější v koučování je nechat se vést vlastní intuicí a najít si svůj způsob práce (vedení klientů).

Reference

Lucie mne dostala do míst, kde jsem nikdy nebyl, do míst, které jsem nevěděl, že existují. Vydal jsem se na cestu, která je pro mne nová a neprobádaná a rozhodně zdaleka není u konce. Je to cesta nejdůležitější, cesta poznání sebe sama. Není a nebude to pro mne žádná procházka, ale vím jistě, že ta cesta stojí zato....

Nedrží se vždy striktně učebnicových postupů v oblasti koučovacích metod, což jí umožňuje lépe pochopit potřeby klienta v širším kontextu s cílem pomoci nalézt klientovi jeho vlastní řešení, které má trvalejší účinky.

Kde se můžeme potkat?

Chomutov, Česká republika

Jak můžeme pohovořit?

telefon
+420 603 845 015

e-mail
lucie.roucova@waytochange.cz